mantzelzorger-blog-april-2018Afgelopen februari verschenen in de media verschillende onderzoeken waaruit bleek dat mantelzorg een nog grotere belasting vormt dan tot nu toe werd aangenomen. Sterker nog: het verlenen van mantelzorg kan tot een burn-out leiden. Hoewel er nog weinig cijfers beschikbaar zijn, is de boodschap duidelijk: ook in de privésfeer kan de stress zo hoog oplopen dat het functioneren in gevaar komt.

Eind maart stapelde zich daar nog eens een ander verontrustend bericht bovenop: dat het aantal mantelzorgers in de komende 20 jaar zal halveren door vergrijzing. Let op, we hebben het hier dus nog niet eens over de tekorten aan personeel die zich in de betaalde zorg voordoen. Kort door de bocht kunnen we uit deze twee berichten opmaken dat de belasting voor mantelzorgers de komende jaren dus alleen maar zwaarder wordt als we niet ingrijpen. Hetzelfde ‘werk’ moet straks tenslotte door minder mensen verzet worden.

Technologische ontwikkelingen
Hoe gaan we dit opvangen? Nieuwe technologische snufjes lijken deels uitkomst te bieden. Er wordt al jaren gewerkt aan robots en andere machines die kunnen ondersteunen bij eten, schoonmaken, tillen en het vervoeren van hulpbehoevenden. UwZorgexpert biedt ook hulpmiddelen die u ondersteunen bij het langer (zelfstandig) thuis wonen die tegelijkertijd het werk van mantelzorgers makkelijker maken.

Mensenwerk
Los van dat deze middelen hoge kosten met zich meebrengen, zijn ze ook in uitvoer niet zaligmakend. Zorg blijft nou eenmaal voor een groot deel mensenwerk. Vanuit veiligheid, maar ook vanuit een stukje menselijkheid. Ik moet er zelf ook niet aan denken de hele dag door robots ondersteund te worden. Hebben we in de afgelopen jaren niet al genoeg voorbij zien komen over de gigantische eenzaamheid onder voornamelijk ouderen?

Meer waardering
Wat er moet gebeuren weet ik niet. Ik denk dat niemand daar nu een klip en klaar antwoord op heeft, maar er zijn vast knappe koppen die op niet al te lange termijn een plan kunnen presenteren om het tij te keren. Wat we in de tussentijd wel kunnen doen, is meer waardering tonen en nét een beetje meer voor de mantelzorger zorgen. Hoewel er enkele initiatieven zijn waarbij aandacht en waardering voor de mantelzorg(er) gevraagd wordt, zoals de Dag van de Mantelzorg en het mantelzorgcompliment, mag er van mij nog wel een schepje bovenop.

Mantelzorgen met zijn allen
Mijn oproep in deze blog? Laten we de verantwoordelijkheid voor mantelzorg over zoveel mogelijk mensen ‘uitsmeren’! Niet (alleen) door het overnemen van zorgtaken, maar bijvoorbeeld ook door het ontzorgen van de mantelzorger op andere vlakken. Door eens boodschappen voor ze te doen of een dag op de kinderen te passen. Zo wordt de belasting voor de mantelzorger een stukje kleiner. Kortom: als iedereen zijn of haar stukje bijdraagt, zorgen we in Nederland straks collectief voor de mantelzorg. Dat lijkt me een prachtig streven.

Laura Diel,  Eigenaar UwZorgexpert